ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ


Ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου

Η έννοια “ανακαίνιση” ενός επαγγελματικού χώρου είναι πολυδιάστατη. Αφενός καλύπτει την ανανέωση του χώρου αισθητικά και λειτουργικά και αφετέρου αποσκοπεί στην αύξηση των κερδών της επιχείρησης.

Ένας επαγγελματικός χώρος ανάλογα με τη δραστηριότητα του και το πελατολόγιο που απευθύνεται, μέσω μίας ανακαίνισης μπορεί να αποσκοπεί στην  αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων του, στην αύξηση των πελατών του ή και στον εκσυγχρονισμό της επιχείρησής του.

Γνώμονας λοιπόν της επιχείρησής μας είναι στην αρχική συνάντηση με τον ιδιοκτήτη στον επαγγελματικό του χώρο, να αποσαφηνιστούν οι λόγοι της ανακαίνισης, το χρονοδιάγραμμα αυτής, ο προϋπολογισμός του έργου και η χρονική διάρκεια απόσβεσης της συγκεκριμένης επένδυσης.

Η ανακαίνιση ενός επαγγελματικού χώρου μπορεί να είναι ολική ή μερική. Στην ολική ανακαίνιση πρέπει να προσδιοριστεί το ύφος και η ταυτότητα του καταστήματος, ενώ στην μερική πρέπει να ανανεωθεί και να εκσυγχρονιστεί ο χώρος. Το διάστημα μεταξύ των μερικών ανακαινίσεων κυμαίνεται μεταξύ 4 και 6 χρόνων ανάλογα φυσικά με τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Στα πλαίσια λοιπόν των υπηρεσιών μας μπορούμε να προσφέρουμε τα κάτωθι:

 1. Σχεδίαση χώρου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον αισθητικό όσο και το λειτουργικό παράγοντα.
 2. Σύνταξη όλων των απαιτούμενων μελετών, π.χ. φωτισμού, εξαερισμού, θέρμανσης και ψύξης.
 3. Διακόσμηση χώρου, λαμβάνοντας υπόψη την επίτευξη της ιδανικής ψυχοσύνθεσης των ατόμων που εργάζονται ή που επισκέπτονται το χώρο σαν πελάτες, δίνοντας βαρύτητα στα χρώματα του χώρου και στα φυσικά υλικά που θα μπουν στο χώρο.
 4. Χωροθέτηση επίπλων και εμπορευμάτων, σύμφωνα με τα επιθυμητά προϊόντα προώθησης.
 5. Φωτορεαλιστική απεικόνιση, ώστε να είναι πλήρως κατανοητή και εγκεκριμένη από τον ιδιοκτήτη η τελική εικόνα του χώρου πριν την έναρξη των εργασιών από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας.
 6. Κατασκευή επίπλων ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου σας, δημιουργώντας κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους ή βιτρίνες.
 7. Τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία όλου του επαγγελματικού εξοπλισμού.
 8. Τοποθέτηση και προγραμματισμό οποιοδήποτε αυτοματισμού, ώστε να απλοποιηθεί όσο το δυνατό η διαδικασία της εργασίας.
 9. Τοποθέτηση συστημάτων συναγερμών και παρακολούθησης του χώρου.

Ανακαίνιση κατοικίας

Η οικονομική δυσκολία που υφίσταται πλέον το μέσο νοικοκυριό, καθιστά απαγορευτική την αγορά νέου σπιτιού και έχει οδηγήσει στην ανακαίνιση του υπάρχοντος σπιτιού του. Ωστόσο, μία ανακαίνιση μπορεί να οδηγήσει στο ιδανικό αποτέλεσμα ακλουθώντας τη σωστή διαδικασία.

Η εταιρεία μας, σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε το σπίτι των ονείρων σας, σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις, ανάγκες και δυνατότητες.

Η διαδικασία που προτείνουμε είναι η ακόλουθη:

 1. Επίσκεψη μηχανικού μας στη κατοικία σας, για αποτύπωση του χώρου και καταγραφή των δικών σας απαιτήσεων. Ο έμπειρος μηχανικός μας θα σας βοηθήσει να καταγράψετε όλες τις ανάγκες σας για κάθε χώρο αναλυτικά, τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά.
 2. Σύνταξη οικονομικής προσφοράς. Λαμβάνοντας υπόψη τις μετρήσεις του μηχανικού μας και τις ιδιαιτερότητες της κατοικίας σας, διευκρινίζονται όλες οι τροποποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν, προσδιορίζοντας κατά αυτό τον τρόπο την τελική τιμή της ανακαίνισης.
 3. Συντάσσονται όλες οι απαραίτητες μελέτες και άδειες από τους μηχανικούς μας. Ενδεικτικά αναφέρονται μελέτες φωτισμού, θερμικών απωλειών , αερισμού και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις.
 4. Τα έμπειρα συνεργεία μας, θα πραγματοποιήσουν το σύνολο των συμφωνηθέντων εργασιών μέσα στο ορισμένο χρονοδιάγραμμα υπό την καθημερινή επίβλεψη μηχανικού μας.
 5. Η παράδοση του έργου θα γίνει στον συμφωνηθέντα χρόνο, συνοδευόμενο από εγγυήσεις, σχέδια «ως κατασκευάσθει» και εγχειρίδια λειτουργίας όπου απαιτείται.

Λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των ανακαινίσεων που έχει πραγματοποιήσει η εταιρεία μας, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία μπορεί να οδηγήσει στον ιδανικό συνδυασμό τιμής-χρόνου-λειτουργικότητας-αποτελέσματος.

Ενδεικτικά, οι εργασίες που μπορεί να πραγματοποιήσει η εταιρεία μας είναι:

 1. Αναδιαμόρφωση εσωτερικών χώρων.
 2. Αντικατάσταση ειδών υγιεινής – πλακιδίων.
 3. Τοποθέτηση πατωμάτων (πλακάκια-ξύλα-μάρμαρα).
 4. Τοποθέτηση καινούριων ντουλαπιών κουζίνας.
 5. Κατασκευή κρυφών φωτισμών.
 6. Ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση.
 7. Τοποθέτηση κουφωμάτων.
 8. Τοποθέτηση εσωτερικών πορτών και κατασκευή ντουλαπών.
 9. Εγκατάσταση συστήματος ψύξης – θέρμανσης.
 10. Τοποθέτηση συναγερμού.
 11. Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών.
 12. Τοποθέτηση οποιουδήποτε αυτοματισμού, δημιουργώντας ένα “έξυπνο σπίτι”.