ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Η εταιρεία έχει επενδύσει ώστε κάθε εργασία της να γίνεται με κύριο στόχο τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Μέλημα μας είναι η μείωση του κόστους χρήσης της κάθε εγκατάστασης στο ελάχιστο και η ενεργειακή αναβάθμιση αυτών.

Με τον όρο ενεργειακή αναβάθμιση, αναφερόμαστε στις εργασίες που απαιτούνται ώστε να γίνει ένα κτίριο λιγότερο ενεργοβόρο. Η εξοικονόμηση ενέργειας οδηγεί άμεσα τόσο σε περιβαλλοντικό όφελος όσο και σε οικονομικό όφελος του ίδιου του χρήστη μέσω των μειωμένων λογαριασμών του. Σημαντικότερο δε όλων είναι ότι πολλές φορές η ενέργεια που καταναλώνεται δεν είναι εκμεταλεύσιμη από κανένα. Χαρακτηριστική είναι ανάρτηση στο site του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αναγράφει ότι “Εξοικονόμηση Ενέργειας είναι η ενέργεια που δεν σπαταλάται , δεν καταναλώνεται και που κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να παραχθεί”.

Η εταιρεία μας μπορεί να σας συμβουλέψει και εν συνεχεία να εγκαταστήσει στο ακίνητό σας, όλες τις ακόλουθες προτάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας:

  1. Τοποθέτηση κατάλληλου φωτισμού σε κάθε χώρο, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις αυτού και χρήση λαμπτήρων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
  2. Θερμομόνωση κελύφους, μειώνοντας έτσι τις θερμικές απώλειες του κτιρίου.
  3. Τοποθέτηση κουφωμάτων θερμοδιακοπής με ενεργειακά τζάμια, , μειώνοντας έτσι τις θερμικές απώλειες του κτιρίου.
  4. Αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, ιδανικά με αντλίες θερμότητες ή με σύστημα θέρμανσης φυσικού αερίου με λέβητες συμπύκνωσης. Οι λέβητες συμπύκνωσης εκμεταλλεύονται τη θερμότητα των καυσαερίων πριν αυτά βγουν στο περιβάλλον, αυξάνοντας έτσι την απόδοση του λέβητα και μειώνοντας την κατανάλωση του καυσίμου.
  5. Αυτονόμηση διαμερισμάτων, ώστε να καταναλώνει ο κάθε χρήστης τη θέρμανση που πραγματικά χρειάζεται.
  6. Τοποθέτηση συστήματος αντιστάθμισης στο κύκλωμα της θέρμανσης. Σε μία εγκατάσταση όπου υπάρχει αντιστάθμιση, η θερμοκρασία του νερού προσαγωγής (δηλαδή του νερού που αποστέλλεται στα θερμαντικά σώματα) ρυθμίζεται ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία, οδηγώντας έτσι σε οικονομία καυσίμου κατά 35%. Το σύστημα της αντιστάθμισης μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε κύκλωμα θέρμανσης ανεξαρτήτως καυσίμου.
  7. Αντικατάσταση συστήματος ψύξης με αντλία θερμότητας ή γεωθερμία, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας.
  8. Συντήρηση των συσκευών ψύξης – θέρμανσης ακολουθώντας τις προδιαγραφές των κατασκευαστών.
  9. Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα και ιδανικά χρήση πεντάοδης βάνας ώστε να γίνεται εκμετάλλευση της θέρμανσης για τη χρήση ζεστών νερών.
  10. Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων για εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας.