ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ


Η econous μπορεί να εκτελέσει κάθε είδους υδραυλικές εργασίες. Έχοντας πλήρη εξοπλισμό και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, αναλαμβάνουμε και εκτελούμε υδραυλικές εργασίες κάθε κατηγορίας. Αναλαμβάνουμε την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού και δικτύων κάθε υλικού και πολυπλοκότητας. Οι εργασίες εκτελούνται ακολουθώντας κατά γράμμα τις υποδείξεις του πελάτη ή της μελέτης εφαρμογής. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε πλοιρούν τις προδιαγραφές και επιλέγονται με βάση τη βέλτιστη σχέση οικονομίας-ποιότητας για κάθε εφαρμογή. Όλα μας τα δίκτυα και ο εξοπλισμός δοκιμάζονται και εφόσον οι διαγνωστικές δοκιμές κριθούν επιτυχείς, το δίκτυο παραδίδεται στον πελάτη, με πιστοποιητικό δοκιμής και οδηγίες λειτουργίας και συντήρησεις.

Είδη δικτύων που κατασκευάζουμε

 

 • Ύδρευση
 • Αποχέτευση
 • Ατμός
 • Όμβρια
 • Φυσικό Αέριο
 • Βιοαέριο
 • Άλλα καύσιμα
 • Δίκτυα Ελαίων
 • Χημικά
 • Θέρμανση
 • Κλιματισμός

Κύρια υλικά δικτύων

 • Χαλύβδινα δίκτυα
 • Δίκτυα χαλκού
 • Δίκτυα από συδηροσωλήνα
 • Δίκτυα PVC
 • Δίκτυα Pex-Al
 • Δίκτυα PPR
 • Δίκτυα PE
 • Ανοξείδωτα δίκτυα