ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ


Η εταιρεία econous γνωρίζοντας πόσο σημαντικά είναι τα ηλεκτρολογικά για κάθε εγκατάσταση έχει φροντίσει να αποκτήσει τεχνογνωσία σε όλο το φάσμα των ηλεκτρολογικών εργασιών. Μία κακή ηλεκτρολογική εγκατάσταση μπορεί να είναι επικίνδυνη. Αυτός είναι ο λόγος που οι πελάτες εμπιστεύονται εμάς για να κατασκευάσουμε ασφαλείς εγκαταστάσεις. Τηρούμε κατά γράμμα όλα τα πρότυπα και τις προδιαγραφές υλικών με στόχο την απροβλημάτιστη λειτουργία των εγκαταστάσεων μας. Μεριμνούμε ώστε η λειτουργία του εγκατεστημένου εξοπλισμού να είναι απλή και ξεκάθαρη προκειμένου να εκμηδενίσουμε την πιθανότητα διακοπής λειτουργίας. Με την έγκριση του πελάτη χρησιμοποιούμε δικλείδες ασφαλείας για την απρόσκοπτη λειτουργία του Έργου που παραδίδουμε.

Με το προσωπικό και τον εξοπλισμό της μπορεί να εκτελέσει ενδειτκικά και όχι περιοριστικά:

Ηλεκτρολογικές Υπηρεσίες

  • Έργα Μέσης Τάσης
  • Ισχυρά Ρεύματα
  • Ασθενή Ρεύματα
  • Αυτοματισμούς
  • PLC
  • Φωτοβολταϊκά Συστήματα
  • Θεμελιακές Γειώσεις – Αντικεραυνικά
  • Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων
  • Εκσυγχρονισμό Εγκαταστάσεων