ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ


Η επιχείρησή μας, αποτελείται από πλήθος μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων, δίνοντας μας έτσι την δυνατότητα να μπορούμε να καλύψουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου διαθέτοντας την τεχνογνωσία και την υπευθυνότητα, με κύριο μέλημα μας την ικανοποίηση των επιθυμιών των πελατών μας, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων είναι υποχρεωτική για κάθε αγορά, πώληση ή μίσθωση ακινήτου και έχει διάρκεια ισχύος 10 έτη.

Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου

Η υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) είναι υποχρεωτική για όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι 14 έτη για τις κατοικίες και συνήθως 7 έτη για τις επιχειρήσεις.

Μελέτες εφαρμογής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Οι μηχανικοί μας είναι σε θέση να εκπονήσουν μελέτες ασθενών και ισχυρών ρευμάτων, ΚΝΧ εγκαταστάσεων, συστήματα γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας.

Μελέτες εφαρμογής θέρμανσης – κλιματισμού

Διεκπεραίωση μελετών εφαρμογής θέρμανσης και κλιματισμού, ανεξαρτήτως καυσίμου και συσκευών. (Καυστήρες – αντλίες θερμότητας. Δυνατότητα αδειοδότησης από την ΕΔΑ Αττικής.

Μελέτη εφαρμογής θερμικών απωλειών

Η μελέτη θερμικών απωλειών μπορεί να προσδιορίσει τις πραγματικές απώλειες ενός χώρου, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες, διαφορετικές συνθήκες σε κάθε περίπτωση. Με αυτό τον τρόπο, θα μπορέσουμε να τοποθετήσουμε τις κατάλληλες μονάδες θέρμανσης ή κλιματισμού και όχι υπερδιαστασολογημένες που οδηγούν σε υπερκατανάλωση και υπερχρεώσεις.

Μελέτης εφαρμογής υδραυλικών εγκαταστάσεων

Οι μηχανικοί μας είναι σε θέση να εκπονήσουν μελέτες κτηριακών υδραυλικών εγκαταστάσεων, όπως ύδρευσης και αποχέτευσης, μελέτες υδραυλικών εγκαταστάσεων υπό πίεση και μελέτες διανομής αερίων, όπως δίκτυα ατμού.

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Κάθε επιχείρηση που απασχολεί έστω και έναν εργαζόμενο είναι υποχρεωμένη να διαθέτει τεχνικό ασφαλείας. Ο τεχνικός ασφαλείας είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση όλου του προσωπικού για θέματα ασφάλειας κα πρόληψης ατυχημάτων.

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Η επιχείρησή μας έχει στη διάθεσή της μηχανικούς ικανούς να επιβλέψουν οποιοδήποτε έργο ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης. Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν και να προτείνουν πολλαπλές λύσεις βελτιστοποίησης της υπάρχουσας εγκατάστασης του κάθε πελάτη κάνοντας χρήση κατάλληλων μέσων και αυτοματισμών, με στόχο αφενός την εξοικονόμηση και αφετέρου τη ταχύτερη και ευκολότερη παραγωγή μίας βιομηχανίας.