ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ


Η θέρμανση – κλιματισμός ενός χώρου αποτελούν σημαντικότατο αγαθό. Η σωστή θερμοκρασία και υγρασία ενός χώρου, παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην υγεία και τη διάθεση του κάθε ανθρώπου. Κάθε εγκατάσταση τη μελετάμε συνολικά. Επιλέγουμε κατάλληλα την πηγή θέρμανσης, ψύξης (λέβητας, αντλία θερμότητας, γεωθερμική αντλία, ηλιακά, κτλ), το μέσο διάδοσης (σώματα, ενδοδαπέδια θέρμανση-δροσισμός, fan coils, επιτοίχια θέρμανση, κτλ), τις σωληνώσεις και τον αυτοματισμό (θερμοστάτες, ελεγκτές υγρασίας, αντιστάθμιση κτλ). Η σωστή επιλογή, σύνδεση και ρύθμιση όλων των παραπάνω έχει άμεση σχέση με την οικονομία και την ποιότητα ζωής. Ένα σωστά ρυθμισμένο σύστημα, κατάλληλο για τον χώρο που θα τοποθετηθεί μπορεί να έχει κόστος λειτουργίας έως και 80% λιγότερο από ένα αρρύθμιστο σύστημα που δεν ταιριάζει στη συγκεκριμένη εφαρμογή.