ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Βασικό μέλλημα της econous, είναι να παραδίδει εγκαταστάσεις λειτουργικές, με αντοχή στον χρόνο οι οποίες παρέχουν τη μέγιστη οικονομία. Για να είναι αυτό εφικτό, βασική προϋπόθεση είναι η μέριμνα για την προληπτική συντήρηση των εγκαταστάσεων. Κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να συντήρείται προκειμένου να λειτουργεί χωρίς προβλήματα. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να ελέγχονται για λόγους κατανάλωσης αλλά κυρίως για λόγους ασφάλειας. Μία εγκατάσταση, όσο καλά και να έχει κατασκευαστεί, μπορεί με την πάροδο του χρόνου να γίνει επικίνδυνη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να φροντίζουμε τον εξοπλισμό σε μια ιδιοκτησία. Το κόστος της συντήρησης είναι κατά γενικό κανόνα μικρότερο από το κόστος μιας βλάβης ή της υπερκατανάλωσης ενέργειας από την απορρύθμιση του εξοπλισμού. Όπως φροντίζουμε τα οχήματά μας για να είμαστε ασφαλείς, έτσι πρέπει να φροντίζουμε και τα ακίνητα μας και τον εξοπλισμό αυτών ώστε να απολαμβάνουμε με ασφάλεια μια υψηλής ποιότητας ζωή.

Συντηρήσεις που εκτελούμε

 

 • Συντήρηση λεβήτων  – καυστήρων
 • Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων
 • Συντήρηση αντλιών θερμότητας
 • Συντήρηση δικτύων φυσικού αερίου
 • Συντήρηση κλιματιστικών
 • Συντήρηση δικτύων ατμού
 • Έλεγχος – πιστοποίηση ατμολεβήτων
 • Συντήρηση κινητήρων
 • Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης
 • Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας
 • Συντήρηση υποσταθμών
 • Συντήρηση οικιών