Ανάληψη νέου έργου (Άγιος Νικόλαος Βοιωτίας)


Η εταιρεία μας ανέλαβε το Έργο: “Τροφοδότηση Εργοστασίου με Βιομηχανικό Νερό”

Πρόκειται για την εγκατάσταη 2,5 χιλιομέτρων αγωγού πολυαιθυλενίου εντός εδάφους διατομών Φ355 και Φ400. Μετά από υδραυλικές δοκιμές, παρουσία ανεξάρτητου φορέα επίβλεψης, το δίκτυο θα συνδεθεί με υφιστάμενα αντλιοστάσια και δεξαμενές.