Ανάληψη νέου Έργου (Οδός Ερμού – Αθήνα)


Η εταιρεία μας ανέλαβε υδραυλικές εργασίες σε εμπορικό κτήριο στην οδό Ερμού στην Αθήνα.

Θα εγκατασταθούν νέες υδροροές σε πενταόροφο κτήριο με υπόγειο. Οι υδροροές θα κατασκευαστούν από αγωγούς PVC 16 ΑΤΜ διαφόρων διατομών.

Επίσης θα τοποθετηθούν τρία δίδυμα αντλητικά συγκροτήματα τα οποία μέσω δικτύων από HDPE Φ50 συνολικού μήκους 100 μέτρων θα αντλούν τα όμβρια ύδατα από το υπόγειο.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από το μόνιμο προσωπικό της econous με όλα τα σύγχρονα μέσα και τηρώντας όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας.