Ανάληψη νέου Έργου (Οδός Ορφέως – Αιγάλεω)


Η εταιρεία μας ανέλαβε υδραυλικές εργασίες σε ανακαίνιση βιομηχανικού χώρου στο Αιγάλεω.

Η econous ανέλαβε την εγκατάσταση δικτύου ομβρίων υδάτων σε παλαιό κτήριο αποθηκών που ανακαινίζεται. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την τοποθέτηση αγωγών PP διατομών από Φ125 μέχρι Φ40, την κατασκευή δικτύου εξόδου δίδυμου αντλητικού συγκροτήματος από αγωγούς PVC υψηλής πίεσης και την πλήρη ανακαίνιση δύο wc προσωπικού.

Το έργο κατασκευάζεται με κύριο σκοπό την αντιμετώπιση εισροής ομβρίων υδάτων στους χώρους των αποθηκών, καθώς βρίσκεται σε στάθμη χαμηλότερη από αυτή του εδάφους.

Οι εργασίες προβλέπεται να εκκινήσουν στις 30/08/2019 και να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 20/09/2019