ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ


Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη συντήρηση και εγκατάσταση ηλεκτρολογικών έργων κάθε μεγέθους. Από τη μικρότερη εγκατάσταση μέχρι και έργα μέσης και υψηλής τάσης.