Ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτήθηκαν για την ανέγερση νέου στατικού φούρνου


  • ΤΟΜΕΑΣ: Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
  • ΠΕΛΑΤΗΣ: Όμιλος Μυτηλιναίος
  • ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Ηλεκτρολογικά
  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Ο εξοπλισμός
  • ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 9 μήνες
  • ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ: Μέση τάση, inverters, αυτοματισμοί, PLC, Κατασκευή πινάκων, Πυρανίχνευση, instrumentation, θεμελιακή γείωση.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ


Το 2017 η εταιρεία μας ανέλαβε όλες τις ηλεκτρολογικές εργασίες που ήταν απαραίτητες για την ανέγερση ενός νέου στατικού φούρνου ξήρανσης ένυδρης αλουμίνας στις εγκαταστάσεις του ομίλου Μυτηλιναίος. Οι εργασίες περιλάμβαναν όλο το φάσμα της ηλεκτρολογίας. Μέση τάση, μετασχηματιστές, PLC, instrumentation, κατασκευή πινάκων, τοποθέτηση υποδομών και καλωδίων. Αποτέλεσε ένα έργο στο οποίο διακριθήκαμε για την τεχνογνωσία μας και την ποιότητα κατασκευής των έργων που αναλαμβάνουμε.