Ανέγερση Νέου Group Μετασχηματισμού


  • ΤΟΜΕΑΣ: Κατασκευαστικός, Μέση Τάση.
  • ΠΕΛΑΤΗΣ: Αλουμίνιο της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε.
  • ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Ηλεκτρολογικά
  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Αυτομετασχηματιστής General Electric, Μετασχηματιστής General Electric, Ανορθωτής General Electric
  • ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 120 ημερολογιακές ημέρες
  • ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ: Μέση Τάση, Ανόρθωση, Αυτοματισμοί

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ


Κατασκευή νέου Group μετασχηματισμού ισχύος 41MW, για την τροφοδότηση μονάδας ηλεκτρόλυσης. Πρόκειται για ένα ειδικών απαιτήσεων έργο, που απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και πολλές τεχνικές γνώσεις.

Το group τροφοδοτείται από Μέση Τάση μέχρι 17.319kV.

Τάση εξόδου Μετασχηματιστή 950V AC

Τάση εξόδου Ανόρθωσης 1160V DC

Ρεύμα εξόδου Ανόρθωσης 32kA